Tag Archives: halmashauri

Halmashauri ya Wilaya ya Lushoto Ajira (22 Vacancies)

nafasi za kazi Halmashauri ya Wilaya ya Lushoto Ajira 2019 jobs at Halmashauri ya Wilaya ya Lushoto Ajira 2019 tanzania jobs at Halmashauri ya Wilaya ya Lushoto Ajira

< >
Lushoto, known as Wilhelmstal during the German colonial rule, is one of the eight districts of Tanga
Region in Tanzania. It is bordered to the northeast by Kenya, to the east by the Muheza District, to the northwest by the Kilimanjaro Region and to the south by the Korogwe District. The district’s capital and largest town is Lushoto.It was formerly known as Wilhelmstal (William’s Valley) and was named after Emperor Wilhelm II.

During the German colonial period from the 1890s to 1918 the area was popular with settlers, hence the German place name of Wilhelmstal. Large farms and plantations were created, and the district was valued for its pleasant mountain climate. Numerous church missions were, and remain, active.
Between 1893 and 1911 the German Ostafrikanische Eisenbahngesellschaft (East African Railway Company) constructed an important railway line starting at Tanga on the coast and passing along the Usambara Mountains with a station at Mombo, about 20 kilometers (12 mi) from Wilhelmstal, to “New” Moshi at Kilimanjaro.

The initial plan of the Usambarabahn was to connect the port of Tanga with Lake Victoria by passing south of the Usambara Mountains. This was in direct competition with parallel British efforts in colonial Kenya. From 4 June 1912 to 12 May 1913 the line was renamed Nordbahn(Northern Railway).

Job Descriptions
Today we announce jobs at LUSHOTO District Council. Read carefully all currently available jobs descriptions by downloading PDF File attached through the link below:

DOWNLOAD PDF FILE HERE!


link

nafasi za kazi Halmashauri ya Wilaya ya Lushoto Ajira 2019 jobs at Halmashauri ya Wilaya ya Lushoto Ajira 2019 tanzania jobs at Halmashauri ya Wilaya ya Lushoto Ajira

*********************************************************************************  

Warning ⇶ Don’t Pay Money To Get A Job

Nafsi za kazi Halmashauri ya wilaya ya Kongwa (11 Jobs)

Halmashauri ya wilaya ya Kongwa jobs nafasi za kazi Halmashauri ya wilaya ya Kongwa watendaji wa kata kijiji Halmashauri ya wilaya ya Kongwa 2019 madereva Halmashauri ya wilaya ya Kongwa

< >

Kongwa is a town and an administrative ward in the Kongwa District of the Dodoma Region of Tanzania. According to the 2012 census, the ward has a total population of 13,531, with an average household size of 4.6.

Apply Now Online Through
*********************************************************************************  

Warning ⇶ Don’t Pay Money To Get A Job

54 New Government Jobs at UTUMISHI | Public Service Recruitment Secretariat (PSRS

PRESIDENT’S OFFICE
PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT (PSRS)
Ref.No.EA.7/96/01/K/58 – Posted: 06th August, 2019
44 New Government Jobs at UTUMISHI (MDAs and LGAs) | Deadline: 20th August, 2019
NEW GOVERNMENT JOBS
Read Also: UTUMISHI: How to Apply Government Job In Public Recruitment Portal A-Z? Applicants User Manual Guide | MUST READ
Overview:The Public Service Recruitment Secretariat (PSRS) is a government organ with a status of independent Department established specifically to facilitate the recruitment process of employees to the Public Service. Public Service Recruitment Secretariat was established by the Public Service Act No. 8 0f 2002 as amended by Act No. 18 of 2007, section 29(1)On behalf of Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Halmashauri ya Jiji la Arusha, Halmashauri ya Wilaya ya Lindi, Halmashauri ya Wilaya ya Itilima, Halmashauri ya Wilaya ya Kondoa, Halmashauri ya Wilaya ya Chemba, Halmashauri ya Wilaya ya Maswa, Halmshauri ya Wilaya ya Muheza na Halmashauri ya Wilaya ya Makete; Public Service Recruitment Secretariat invites dynamic and suitably qualified Tanzanians to fill 44 vacant posts as mentioned in the PDF file attached below; (BONYEZA LINK HAPA CHINI KU- DOWNLOAD PDF FILE: Click link below to download the file)

*****************

10 New Government Jobs at ATC, MSD, MWEKA and MSCL | Deadline: 20th August, 2019
On behalf of the The Arusha Technical College (ATC), MSD, Marine Services Company Limited (MSCL) and The College of African Wildlife Management (MWEKA), President’s Office, Public Service Recruitment Secretariat invites competent, experienced, highly organized and self-motivated to fill 10 vacant posts as mentioned in the PDF file attached below; (BONYEZA LINK HAPA CHINI KU- DOWNLOAD PDF FILE: Click link below to download the file)

DOWNLOAD PDF FILE HERE

3 Jobs at HALMASHAURI YA WILAYA YA BIHARAMULO(03-07-2019)

Jobs at  HALMASHAURI YA WILAYA YA BIHARAMULO(03-07-2019)


 Wananchi Wote, 

TANZANIA BARA. 

Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Biharamulo anawatangazia wanachi nafasi za kazi kama ifuatavyo:- 

KATIBU MAHSUSI III (nafasi moja) 

Mwombaji anatakiwa kuwa na sifa zifuatazo:– i. Awe amehitimu na kufaulu Elimu ya kidato cha nne. ii. Awe amehudhuria mafunzo ya uhazili na kufaulu mtihani wa Hatua ya Tatu. iii. Awe amefaulu somo la Hatimkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno 80 kwa dakika moja na awe amepata mafunzo ya Kompyuta kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali. Masharti ya Kazi:- i.Kazi hii ni ya masharti ya kudumu na malipo ya uzeeni ii.Kazi hii ina ngazi ya mshahara TGS B kwa viwango vya Serikali. 

WASAIDIZI WA HESABU (nafasi 2) 

Mwombaji anatakiwa awe na sifa zifuatazo:- i. Awe amehitimu kidato cha nne ii. Awe na Cheti cha ATEC level II au ‘’Foundation Level’’ kinachotolewa na NBAA au awe na Astashahada ya Uhasibu kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali. 

Simu Na.: 028 2225003 Fax Na.: 028 2225216 
E-mail: ded@biharamulodc.go.tz 

 Ofisi ya Mkurugenzi Mtendaji (W) 
 S.L.P. 70 BIHARAMULO 

HALMASHAURI YA WILAYA YA BIHARAMULO 

Masharti ya Kazi:- i.Kazi hii ni ya mkataba wa miaka miwili na mkataba huu waweza kuuhishwa ii.Kazi hii ina ngazi ya mshahara TGS B kwa viwango vya Serikali. MASHARTI YA JUMLA. Mwombaji anatakiwa kuambatisha:- i.Nakala za vyeti vya mafunzo ii.Maelezo binafsi (Curriculum Vitae) iii.Picha ndogo za rangi mbili (2) za mwombaji za hivi karibuni. iv.Cheti cha kuzaliwa. N.B. Maombi yote yatumwe kupitia posta kwa anuani ya Mkurugenzi Mtendaji wa Wilaya S.L.P 70, Biharamulo. 

Mwisho wa kupokea maombi ni tarehe 17/7/2019 saa 9:30 alasiri Wende I. Ng’ahala MKURUGENZI MTENDAJI (W) BIHARAMULO

TANGAZO LA KAZI HALMASHAURI YA WILAYA YA BIHARAMULO(03-07-2019)